PicPick 6.3.0c

PicPick 6.3.0c

Wiziple.NET – 12,3MB – Freeware
ra khỏi 11 phiếu
image/svg+xml EXCELLENT User Rating
PicPick là một tất cả-trong-một phần mềm cho các nhà phát triển phần mềm, thiết kế đồ họa và người sử dụng nhà.

Huyện này có một giao diện trực quan và thao tác đơn giản, thanh lịch. Sau khi bắt đầu phần mềm, bạn chỉ cần chọn một trong các công cụ từ menu công cụ PicPick trayicon khi bạn muốn.

Khách sạn đặc trưng với một công cụ mạnh mẽ chụp, chỉnh sửa hình ảnh, chọn màu, bảng màu, người cai trị điểm ảnh, protractor, crosshair, bảng và vv. Bạn có thể sử dụng tất cả những công cụ này một cách tự do.

PicPick là sản phẩm di động, do đó bạn không cần bất kỳ cài đặt.
Và, điều này được phân phối như phần mềm miễn phí. Vì vậy bạn có thể sử dụng phần mềm này trên bất kỳ số nào của máy vi tính cho tới chừng nào bạn thích.

Tổng quan

PicPick là một Freeware phần mềm trong danh mục Ứng dụng đồ họa được phát triển bởi Wiziple.NET.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 880 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của PicPick là 6.3.0c, phát hành vào ngày 09/08/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 14/11/2008. Phiên bản phổ biến nhất là 6.2.1, được sử dụng bởi 21 % trong tất cả các cài đặt.

PicPick đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 12,3MB.

Người sử dụng của PicPick đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho PicPick!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 880 UpdateStar có PicPick cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản